BUDIMPORT EXPORTGROUP SP. Z 0.0
FRYDERYKA CHOPINA 41/2,
20-023 LUBLIN,
REGION: 366877627,
NIP: 7123336244

ZAŚWIADCZENIE BANKU

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą . Wrocławiu. Rynek 9111. 1 Oddział w Lublinie niniejszym informuje. Ze: BUDIINPORT EXPORTGROUP SP. Z O.O. FRYDERYKA CHOPINA 41/2, 20.023 LUBLIN. BEGOM 368877627, NIP: 7123336244

zwany(a) dalej Klientem:

• posiada w Oddziale 1 W LUBLINIE produkt Rachunek bieżący walutowy dodatkowy (do Konta Firmowego Godnego Polecenia Prerniun)
# numerze 88 1090 2688 0000 0001 3448 9045.

• posiada w Oddziale 1 W LUBLINIE produkt Rachunek bieżący walutowy dodatkowy (do Konta Firmowego Godnego Polecenia PremIum)
# numerze 21 1090 2688 0000 0001 3448 9087.

• posiada w Oddziale 1 W LUBLINIE produkt Rachunek bieżący podstawowy
# numerze 79 1090 2688 0000 0001 3448 9110.